Γραφείο Μελετών & Ερευνών
Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων
Γραφείο Ασφαλιστικής Συμβουλευτικής και Κοινωνικής Στήριξης Παλιννοστούντων
praxis-iz-26 polytoniko new
Χαιρετισμός Προέδρου
Συνεργασίες
Προκηρύξεις

Γίνε και εσύ αρωγός της προσπάθειάς μας

να καλύψουμε τις αυξανόμενες ανάγκες ατόμων που δικαιούνται διεθνή προστασία

Ο Σκοπός μας

Δικαιοσύνη & Αξιοπρέπεια

Συνηγορούμε για τη δικαιοσύνη, την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα του ανθρώπου των μεταναστών, των προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και των Ελλήνων παλιννοστούντων.

Παρακολούθηση & Μελέτη

Παρακολούθηση και μελέτη του μεταναστευτικού φαινομένου και του ασύλου προκειμένου να εκπονούνται, να διενεργούνται και να υλοποιούνται προγράμματα παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών.

Αποδοχή & Σεβασμός

Καλλιέργεια και προώθηση αμοιβαίας διαπολιτισμικής κατανόησης, καθώς και της αποδοχής του σεβασμού της «ετερότητος» μέσω της ανάληψης δράσεων πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης.

Έχουμε ήδη προσφέρει τη βοήθειά μας

Αιτούντες διεθνούς προστασίας

Ευάλωτες περιπτώσεις αιτούντων άσυλο και προσφύγων

Παλιννοστούντες (ανά έτος)

Νέα

24Ιαν

Διορθώσεις στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6/2020 Για κάλυψη θέσεων εκπαιδευτικών

Για να δείτε τις αλλαγές πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο. KSPM_ERP_Call_EDU_Repeat to Correction...

24Ιαν

Διορθώσεις στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 4/2020 Για κάλυψη θέσεων κοινωνικών λειτουργών

Για να δείτε τις αλλαγές πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο. KSPM_ERP_Call_SW_Repeat to Correction...

24Ιαν

Διορθώσεις στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 7/2020 Για κάλυψη θέσεων φροντιστών

Για να δείτε τις αλλαγές πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο. KSPM_ERP_Call_CAR_Repeat to Correction...