Στο παρακάτω link παρατίθεται η ανακοίνωση έναρξης του προγράμματος «Rebuild our lives» με χρηματοδότηση από το Bread for the World.

 

Ανακοίνωση έναρξης προγράμματος