ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020 διαδικτυακό workshop που διοργάνωσε το Κέντρο Συμπαράστασεως Παλιννοστούντων και Μεταναστών – Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων στο πλαίσιο του έργου “Eufast” το οποίο χρηματοδοτείται από το Erasmus+, με στόχο την παρουσίαση των μέχρι τώρα αποτελεσμάτων του έργου. Προσαρμόζοντας την μεθοδολογία υλοποίησης στις έκτακτες συνθήκες που βιώνουμε λόγω της πανδήμιας του COVID 19, το εργάστηριο κατόρθωσε να διατηρήσει τον διαδραστικό του χαρακτήρα με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των φορέων υλοποίησης, role models αλλά και επαγγελματιών του χώρου.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, την οποία συντόνισε η δικηγόρος κ. Χριστίνα Βουλημένα, υπεύθυνη της δράσης εκ μέρους του Κέντρου, δόθηκε η δυνατότητα στους εταίρους να παρουσίασουν τους στόχους και την μέχρι τώρα πορεία υλοποίησης του έργου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η συμμετοχή δυο εκ των role models του έργου που μετέφεραν την οπτική των επωφελούμενων. Το workshop ολοκληρώθηκε με απαντήσεις στις ερωτήσεις που υπέβαλλαν οι συμμετεχόντες.

Δελτίο Τύπου

Πρόσκληση στο online Workshop