Το «Κέντρο Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων και Μεταναστών- Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων» συμμετέχει σε σύμπραξη φορέων από πέντε ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Κύπρο, Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία)  για την εκτέλεση του έργου «Social integration skills for newly arrived migrants and refugees through social stories scenarios enacted using European Cultural heritage sites and near-peer Role Models», το οποίο εγκρίθηκε προς υλοποίηση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +  KA2 2019.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης και της ενεργούς συμμετοχής των νεοεισερχομένων μεταναστών και προσφύγων μέσα από τη δημιουργία μια καινοτόμου ηλεκτρονικής εφαρμογής που θα διευκολύνει την εξοικείωση της ομάδας στόχου με το νέο τους πολιτιστικό περιβάλλον και θα συμβάλλει στην ανάπτυξη των επικοινωνιακών τους  δεξιοτήτων με χρήση μη τυπικών μεθόδων εκπαίδευσης ενηλίκων.

Το Κέντρο μας, στο πλαίσιο του έργου, θα συμμετέχει στη διαμόρφωση του περιεχομένου της εφαρμογής καθώς και στην παρακολούθηση της δοκιμαστικής της χρήσης από επιλεγμένη ομάδα επωφελουμένων της.