Για να δείτε τις αλλαγές πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο.

KSPM_ERP_Call_SW_Repeat to Correction