Από την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου μέχρι και την Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2019, διεξάγεται στην Αθήνα η 3η ετήσια συνάντηση των μελών του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τον διάλογο με την υποστήριξη του KAICIID. Στο Δίκτυο που αποτελείται από σημαντικούς ευρωπαϊκούς φορείς και ιδρύθηκε το 2017, το Κέντρο μας εκπροσωπείται από τον Διευθυντή του Αρχ. Παντελεήμων Παπασυνεφάκη.

Στο πλαίσιο αυτής της συνάντησης, το Σάββατο 19 Οκτωβρίου τα μέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου επισκέφτηκαν τα γραφεία μας, όπου είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν εκτενώς για την πολύπλευρη δράση που έχουμε αναπτύξει στους τομείς της νομικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης προσφύγων, καθώς επίσης και της προώθησης της κοινωνικής ένταξής τους.