Στο παρακάτω link παρατίθεται η κοινή δήλωση Χριστουγέννων που υπέγραψαν οι Ευρωπαίοι αρχηγοί εκκλησιών με την υποστήριξη του CCME (Eπιτροπή Εκκλησιών για τους Μετανάστες στην Ευρώπη) και του CEC (Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Εκκλησιών).

 

Κοινή Δήλωση Χριστουγέννων