Με την συνδρομή του επιστημονικού προσωπικού μας, όλα τα παιδιά που φιλοξενούνται στις δομές του Κέντρου σε Αττική και Θεσσαλονίκη εγγράφηκαν χωρίς προβλήματα και καθυστερήσεις στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ήδη από την πρώτη μέρα στο σχολείο και με την υποστήριξη των εκπαιδευτικών μας τα παιδιά επέδειξαν ιδιαίτερο ενθουσιασμό και ζήλο για μάθηση. Παράλληλα όμως και εξίσου σημαντικό είναι ότι τα παιδιά ξεκίνησαν να χτίζουν νέες παρέες με τους συμμαθητές τους, επιβεβαιώνοντας ότι το σχολείο δεν είναι μόνο φορέας μετάδοσης της γνώσης αλλά επίσης φορέας κοινωνικοποίησης του παιδιού.

Για όλους εμάς η εξέλιξη αυτή μάς γεμίζει χαρά και αισιοδοξία για το μέλλον των παιδιών. Γιατί γνωρίζουμε ότι για να εκπληρώσουν τα όνειρά τους πρέπει να λάβουν όχι μόνο τις εκπαιδευτικές αλλά και τις κοινωνικές βάσεις και ευκαιρίες, που θα τους επιτρέψουν να ενταχθούν ομαλά στο νέο κοινωνικό τους περιβάλλον.