Ως παράδειγμα καλής πρακτικής για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και των προσφύγων παρουσιάζεται η δράση του Κέντρου μας στην πρώτη κοινή δημοσίευση του Δικτύου για τον Διάλογο -με την υποστήριξη του KAICIID- που ακολούθησε το 1ο Ευρωπαϊκού Forum Πολιτικού Διαλόγου για Πρόσφυγες και Μετανάστες.

Τη δημοσίευση με τίτλο “Booklet of Promising Practices for the Integration of Refugees and Migrants in Europe”, μπορείτε να την βρείτε στην αγγλική γλώσσα στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.kaiciid.org/publications-resources/inclusion-through-dialogue