Με ομόφωνη απόφασή της, η Δ.Ι.Σ. της Εκκλησίας της Ελλάδος ενέκρινε την υλοποίηση από το Κέντρο μας προγράμματος φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων.

Το Κέντρο, σε συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση, βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσης των διαδικασιών ώστε μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου να ξεκινήσει η λειτουργία δομών για τη φιλοξενία παιδιών ηλικίας 6-13 ετών.

Οι δομές, στελεχωμένες με το κατάλληλο εξειδικευμένο προσωπικό θα προσφέρουν δέσμη υπηρεσιών που  θα καλύπτουν όλο το φάσμα της προστασίας των ανήλικων ατόμων, από τις βασικές ανθρώπινες ανάγκες (στέγη, φαγητό κλπ) μέχρι την προετοιμασία για την αυτονόμηση και την κοινωνική ένταξη.