Το Κέντρο Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων και Μεταναστών – Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων, διοργανώνει workshop με τίτλο «Δουλεύοντας με τα συστήματα Ασύλου: Εμπειρία και Προκλήσεις«, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2018, και ώρες 11:00-15:00 στο «The Cube» (Κλεισόβης 8, Αθήνα).

Γλώσσα εργασίας: Ελληνικά
Είσοδος: ελεύθερη
Πληροφορίες: Αντρέας Σπίνος (τηλ. 2110129868)
Το workshop πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Rebuild our Lives – Legal aid for refugees in Athens»  που υλοποιεί το ΚΣΠΜ-ERP σε συνεργασία με την Diakonie katastrophenhilfe.
Πρόγραμμα Workshop