Στις 26 και 27 Νοεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνάντηση των μελών του CCME (Churches Commission for Migration in Europe), η οποία έλαβε χώρα στα κεντρικά γραφεία της Διακονίας της Προτεσταντικής εκκλησίας στο Βερολίνο της Γερμανίας (Diakonie Deutchland).

Στόχος της συνάντησης, μέσω της επικαιροποιημένης πληροφόρησης όσον αφορά στις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο προσφυγικό και μεταναστευτικό πεδίο, αλλά και μέσω των ιδεών, των προτάσεων και των αιτημάτων των μελών του CCME, ήταν ο προγραμματισμός του στρατηγικού σχεδιασμού και ο καθορισμός προτεραιοτήτων, εν όψει τόσο της γενικής συνέλευσης των μελών του CCME το έτος 2020, όσο και του σχεδιασμού του προγράμματος εργασίας του CCME για το 2020-2023. To Κ.Σ.Π.Μ.- Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων εκπροσωπήθηκε από την κα. Μάρω Πατρή, μέλος της νομικής του υπηρεσίας και συντονίστρια του προγράμματος νομικής συνδρομής και ψυχοκοινωνικής στήριξης με χρηματοδότηση του Bread For the World.