Στις εργασίες του ετήσιου συνεδρίου της European Academy of Religion, που πραγματοποιήθηκε από 4-7 Μαρτίου 2019 στην Μπολόνια της Ιταλίας, κλήθηκε και συμμετείχε ο Διευθυντής του «Κέντρου» Αρχ. Παντελεήμων Παπασυνεφάκης. Σε ομιλία που πραγματοποίησε κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου και ειδικότερα στα πλαίσια της συνεδρίας με τίτλο «Ο Διάλογος ως προσέγγιση στην κοινωνική ένταξη προσφύγων και μεταναστών- Διαπιστώσεις από το πεδίο», αφού παρουσίασε το έργο του φορέα, αναφέρθηκε στην τρέχουσα κατάσταση του προσφυγικού ζητήματος στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην αναδυόμενη επείγουσα ανάγκη για εφαρμογή μιας σταθερής και οργανωμένης ενταξιακής πολιτικής. Αναφέρθηκε ακόμα στη δυνατότητα του Κέντρου, λόγω της σύνδεσής του με την Εκκλησία της Ελλάδας αλλά και της μακρόχρονης συνεργασίας του με πρόσφυγες και μεταναστευτικές κοινότητες, να παρέμβει σε διάφορα επίπεδα προκειμένου να συνεισφέρει στην προώθηση του διαπολιτισμικού και διαθρησκειακού διαλόγου και στην ενίσχυση της αρμονικής συνύπαρξης ντόπιων και προσφυγικών πληθυσμών.

Παράλληλα εξέφρασε την ανησυχία του για τις εφαρμοζόμενες ευρωπαϊκές πολιτικές σε σχέση με τη λεγόμενη προσφυγική κρίση και τόνισε ότι στην παρούσα φάση αυτό που συντελείται κυρίως στην Ευρώπη είναι μια αξιακή και ηθική κρίση η οποία οδηγεί στην αμφισβήτηση του θεσμικού πλαισίου σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αλληλεγγύης μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών. «Η εφαρμογή της ευρωπαϊκής πολιτικής των hot spot, σε καμία περίπτωση δε συνάδει με τα όσα η Ευρώπη ευαγγελίζεται όσον αφορά στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την εφαρμογή του προσφυγικού δικαίου. Για μας ως εκκλησιαστικό οργανισμό, αποτελεί χρέος να στηρίξουμε έμπρακτα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στόχο και πρόκληση για το Κέντρο μας αποτελεί όχι απλά η ανάδειξη αυτής της ηθικής και αξιακής κρίσης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά η ανάπτυξη στοχευμένων δράσεων, οι οποίες θα προωθούν την πραγματική αλληλεγγύη και τον ουσιαστικό διάλογο στην κατεύθυνση της αρμονικής συνύπαρξης των γηγενών και προσφυγικών πληθυσμών.

Για την Εκκλησία της Ελλάδος το «ανθρώπινο πρόσωπο», κάθε «ανθρώπινο πρόσωπο», πρέπει να είναι σεβαστό. Και αυτό το ανθρώπινο πρόσωπο που αποζητά ένα καλύτερο αύριο, αποτυπώνεται συγκλονιστικά από το φακό του σπουδαίου Γιάννη Μπεχράκη που χάθηκε πρόσφατα. Μια τυφλή Παλαιστίνια που μόλις έχει αποβιβαστεί στην Κω μετά από ένα ταραχώδες και επικίνδυνο ταξίδι, χαμογελά καθισμένη στην παραλία, απολαμβάνοντας το αεράκι και τη μυρωδιά της θάλασσας, νοιώθοντας ευγνωμοσύνη για την ευκαιρία που της δίνεται. Αυτό το πρόσωπο που δεν χάνει την πίστη στην ελπίδα και την ομορφιά του κόσμου είναι το πρόσωπο που οφείλουμε να υποστηρίξουμε.»