Προγράμματα - Τρέχοντα

Πρόγραμμα ``Legal and psychosocial support``

Η Ελβετική Πρεσβεία μέσω της Ελβετικής Υπηρεσίας Ανάπτυξης και Συνεργασίας SDC, αναγνωρίζοντας τις αυξημένες ανάγκες των αιτούντων άσυλο στη χώρα αφενός αλλά και εκτιμώντας την πολυετή εμπειρία και την καταξιωμένη προσφορά του KSPM-ERP αφετέρου, μεσολάβησε ώστε να επιτευχθεί συμφωνία χρηματοδοτήσεως με στόχο τη συνέχιση παροχής νομικής και ψυχο-κοινωνικής στήριξης σε αιτούντες διεθνούς προστασίας με έμφαση σε ευάλωτες υποθέσεις οικογενειακής επανένωσης στο πλαίσιο του Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ.

Πρόγραμμα «Rebuild our Lives - legal aid for refugees in Athens»

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2017 το Κέντρο Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων & Μεταναστών-Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων υλοποιεί το έργο «Rebuild our Lives – legal aid for refugees in Athens» με την υποστήριξη της Diakonie Katastrophenhilfe.

Η περίοδος υλοποίησης του προγράμματος είναι από 1/09/2017 έως 15/10/2018. Ο γενικός σκοπός του προγράμματος είναι να συμβάλει στην εξεύρεση μιας βιώσιμης λύσης για ευάλωτες περιπτώσεις αιτούντων άσυλο και προσφύγων, παρέχοντας τους νομική και κοινωνική βοήθεια που αποβλέπει στο εκ νέου χτίσιμο της ζωής τους.

Το πρόγραμμά μας αποσκοπεί συγκεκριμένα στην παροχή νομικής και κοινωνικής υποστήριξης ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας. Ο ειδικότερος στόχος είναι η βελτίωση της κατάστασης των αιτούντων άσυλο/προσφύγων αναφορικά με τα νομικά και κοινωνικά τους δικαιώματα.

Το πρόγραμμα στοχεύει να εξυπηρετήσει συνολικά 400 άτομα παρέχοντας τους υπηρεσίες νομικής συνδρομής και 200 άτομα τα οποία πρόκειται να λάβουν κοινωνικές υποστηρικτικές υπηρεσίες.

Επιπλέον στόχος του προγράμματος είναι η στήριξη των εργαζομένων που στελεχώνουν το Κέντρο μας μέσω ομάδων ευαισθητοποίησης και εποπτείας από ψυχολόγους ειδικευμένους στην ομαδική ψυχοθεραπεία και τραυματοθεραπεία (EMDR) με σκοπό μεταξύ άλλων την αποφόρτιση του στρες και την πρόληψη δευτερογενούς τραυματισμού.

Πρόγραμμα «Legal aid for backlog cases of Ecumenical Refugee Program»

Από την 1η Ιανουαρίου 2018 το Κέντρο Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων & Μεταναστών- Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων υλοποιεί το έργο «Legal aid for backlog cases of Ecumenical Refugee Program» με την υποστήριξη της Ομοσπονδίας των Προτεσταντικών Εκκλησιών της Ελβετίας δια μέσου της Διεκκλησιαστικής Επιτροπής για τους Μετανάστες στην Ευρώπη – Churches’ Commission for Migrants in Europe (CCME).

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην εξυπηρέτηση παλαιών κατά βάση επωφελουμένων του Οικουμενικού Προγράμματος Προσφύγων, μέσω της παροχής νομικής βοήθειας σε αναγνωρισμένους δικαιούχους διεθνούς προστασίας και ανθρωπιστικού καθεστώτος καθώς και σε απορριφθέντες της διαδικασίας οικογενειακής επανένωσης που παραπέμπονται στην εθνική διαδικασία, με έμφαση στην εξυπηρέτηση οικογενειών.

Το πρόγραμμα είναι 9μηνης διάρκειας (1.1.2018-30.9.2018) και προβλέπεται να υποστηρίξει 100 περιπτώσεις με παροχή νομικής συμβουλευτικής και προσανατολισμού, νομική εκπροσώπηση ενώπιον των υπηρεσιών ασύλου και παροχή νομικής βοήθειας και παρακολούθησης σε θέματα ενσωμάτωσης σχετιζόμενα με ειδικές διαδικασίες που αφορούν τους ήδη αναγνωρισμένους πρόσφυγες, όπως η οικογενειακή επανένωση με τα μέλη των οικογενειών τους από τρίτες χώρες εκτός ΕΕ και η απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Πρόγραμμα «Legal aid for vulnerable cases»

Από τις 7 Μαΐου 2018 το Κέντρο Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων και Μεταναστών- Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων (ΚΣΠΜ-ECRP) υλοποιεί το πρόγραμμα “Legal aid for vulnerable cases”  με την υποστήριξη της Ευαγγελικής Εκκλησίας της Ρηνανίας (Evangelische Kirche im Rheinland).

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή συμβουλευτικής και προσανατολισμού, η νομική εκπροσώπηση και η παροχή νομικής βοήθειας σε αιτούντες διεθνή προστασία και μετανάστες, με δυνατότητα επίσης παροχής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε ορισμένο αριθμό υποθέσεων.

Το πρόγραμμα είναι 8μηνης διάρκειας (07.05.18- 30.12.18) και προβλέπεται να υποστηρίξει τουλάχιστον 80 επωφελούμενους με έμφαση στην εξυπηρέτηση ιδιαίτερα ευάλωτων περιπτώσεων.