Προγράμματα - Τρέχοντα

Πρόγραμμα ``Legal and psychosocial support``

Η Ελβετική Πρεσβεία μέσω της Ελβετικής Υπηρεσίας Ανάπτυξης και Συνεργασίας SDC, αναγνωρίζοντας τις αυξημένες ανάγκες των αιτούντων άσυλο στη χώρα αφενός αλλά και εκτιμώντας την πολυετή εμπειρία και την καταξιωμένη προσφορά του KSPM-ERP αφετέρου, μεσολάβησε ώστε να επιτευχθεί συμφωνία χρηματοδοτήσεως με στόχο τη συνέχιση παροχής νομικής και ψυχο-κοινωνικής στήριξης σε αιτούντες διεθνούς προστασίας με έμφαση σε ευάλωτες υποθέσεις οικογενειακής επανένωσης στο πλαίσιο του Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ.

Πρόγραμμα «Rebuild our Lives»

Το Κέντρο Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων Μεταναστών –Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων ανακοινώνει την έναρξη του προγράμματος “Rebuild our Lives” με χρηματοδότηση από το Bread for the World. Το πρόγραμμα αφορά στην παροχή νομικής και ψυχοκοινωνικής στήριξης σε αιτούντες διεθνούς προστασίας με έμφαση σε εξαιρετικά ευάλωτες περιπτώσεις και ασυνόδευτους ανηλίκους.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του ομώνυμου προγράμματος διάρκειας 15 μηνών (9/17-12/18) με την υποστήριξη της Diakonie Katastrophenhilfe, το Bread for the World, αδελφή οργάνωση της DKH, αξιολογώντας θετικά την υλοποίηση και αναγνωρίζοντας τις αυξημένες ανάγκες, ανέλαβε τη χρηματοδότηση των παραπάνω υπηρεσιών σε περιορισμένο αριθμό επωφελουμένων για την περίοδο 1/1/2019 -31/12/2020.