Υπόμνημα του Κέντρου σχετικά με τη Διαβούλευση στην Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) που έλαβε χώρα στις 20/2/2018 με θέμα «Τα Προβλήματα των αιτούντων διεθνή προστασία-προσφύγων-μεταναστών«.

 

Δείτε το σχετικό αρχείο