Το Πρόγραμμα “Bringing families together 2018 – Legal counselling/ assistance for family reunification of Persons of Concern with Specific Needs” που υλοποιεί το Κέντρο Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων και Μεταναστών – Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων (Κέντρο) με χρηματοδότηση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες θα ολοκληρωθεί στις 31 Ιουλίου 2018. Το Κέντρο θα συνεχίσει να εργάζεται στο πεδίο της προστασίας των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο προσφέροντας τους υπηρεσίες αρωγής στο πλαίσιο των υπολοίπων έργων που υλοποιεί την περίοδο αυτή.

 

Ανακοίνωση (GR/FR/TR/AR/FAR)