Τα ρούχα που δεν είναι σε καλή κατάσταση και έχουν φθαρεί από τη χρήση, δεν τα πετάμε, αλλά τα ανακυκλώνουμε, γιατί είμαστε οικολόγοι και προστατεύουμε το περιβάλλον.