Το Κέντρο μας, χάρη στη γενναιόδωρη χρηματοδότηση της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Ελβετίας για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, εγκαινίασε υπό την εποπτεία μιας εξειδικευμένης ομάδας ψυχολόγων ένα καινοτόμο πρόγραμμα αποτροπής και καταπολέμησης της επαγγελματικής εξουθένωσης (burnout) των εργαζομένων στα προγράμματα, τα οποία υλοποιεί, και δη στις δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων.

Η δράση αυτή που είναι συνέχεια παλαιότερης αντίστοιχης, εκφράζει έμπρακτα τη φιλοσοφία του φορέα για την πολύπλευρη υποστήριξη των εργαζομένων.