Η ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ είχε την ευκαιρία να συμμετέχει στο 3ο ετήσιο European Policy Dialogue Forum  με θέμα «Ενθαρρύνοντας την κοινωνική ένταξη και βελτιώνοντας την ενεργό συμμετοχή προσφύγων και μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες» το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Λισαβόνα από 19-21/10/2021. H εκδήλωση συγκέντρωσε περισσότερους από 130 υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, θρησκευτικούς ηγέτες, ακαδημαϊκούς αλλά και εκπροσώπους εγκρίτων φορέων στήριξης προσφύγων και διοργανώθηκε από το KAICIID, το Network for Dialogue (του οποίου ο φορέας μας είναι ιδρυτικό μέλος) και τo Eυρωπαϊκό Συμβούλιο Θρησκευτικών Ηγετών (ECRL).

Τη ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ εκπροσώπησαν οι κκ Κοτσιάτου και Γεωργιάδου οι οποίες πήραν μέρος στις εργασίες της συνάντησης που περιελάμβαναν εισηγήσεις και θεματικά εργαστήρια για  την προώθηση της ένταξης και  την ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής των μεταναστών και προσφύγων στις τοπικές κοινωνίες  καθώς και την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους.

(Μαγνητοσκοπημένα αποσπάσματα του συνεδρίου στο https://youtu.be/hgSJjawCvsI)