Χαιρετισμός Προέδρου

Αγαπητοί επισκέπτες του ιστοχώρου μας,

Σας καλωσορίζω στην επίσημη ιστοσελίδα της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας της Εκκλησίας της Ελλάδος με την επωνυμία «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ – ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ», της Διοικούσας Επιτροπής της οποίας έχω την τιμή να προΐσταμαι από το 2012.

Με την ιστοσελίδα αυτή, παρέχεται η δυνατότητα να προβάλλονται άμεσα οι δραστηριότητες του Φορέα μας, σημαντικά γεγονότα από τις δράσεις μας και απόψεις συνεργατών μας και ειδημόνων για θέματα γύρω από το προσφυγικό και το μεταναστευτικό ζήτημα στην Ελλάδα.

Οι σύγχρονες γεωπολιτικές και οικονομικές εξελίξεις προκαλούν σε παγκόσμια κλίμακα ισχυρούς κλυδωνισμούς και ανατροπές στη ζωή των ατόμων και των λαών και έχουν ήδη οδηγήσει αμέτρητους ανθρώπους σε περιθωριοποίηση και εξαθλίωση. Άμεση συνέπεια η ραγδαία διόγκωση του προσφυγικού και μεταναστευτικού ρεύματος, ιδίως προς την Ευρώπη και το ανατολικό της άκρο, την Ελλάδα και την Κύπρο, με σκοπό την αναζήτηση ενός καλύτερου αύριο. Για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης απαιτείται συλλογική και μακροπρόθεσμη ανταπόκριση όχι μόνο σε εθνικό, αλλά κυρίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα βασίζεται στις αρχές της ανθρωπιάς, της πρόσβασης στην προστασία και της διασφάλισης της αξιοπρέπειας των προσφύγων. Για την σταθεροποίηση της κατάστασης αναγκαία είναι η επίδειξη αυθεντικής αλληλεγγύης και η κατανομή ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε., αλλά και χωρών εκτός αυτής.

Στο πλαίσιο αυτό, όπου «χαλεπὸν ἐσθλὸν ἔμμεναι» (Μ. Βασίλειος, Πρὸς τοὺς νέους, VIII, 12), ο Φορέας μας μέσω των προγραμμάτων που υλοποιεί με το επιστημονικώς καταρτισμένο προσωπικό του, συνδράμει τον πάσχοντα πλησίον κατά το «ἐφ’ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε» (Ματθ. 25,40) και καταδεικνύει ότι ο άνθρωπος ζει ως «εἶναι ἐν κοινωνίᾳ», όπου η ελευθερία είναι «κοινὴ ἐλευθερία» (Ν. Καβάσιλας, Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς, VI, PG 150, 653 A), ελευθερία όχι από τον άλλο, αλλά με τον άλλον και για τον άλλον, δηλαδή αγάπη, αφού «ὁ μὴ ἀγαπῶν οὐκ ἔγνω τὸν Θεόν» (Α’ Ιωάν. 4,8).

Ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας όσους εργάστηκαν για τη δημιουργία της ιστοσελίδος μας και συμβάλλουν στην καλή λειτουργία της και όλους τους συνεργάτες του Φορέα, οι οποίοι συνεχίζουν εμπράκτως τη μεγάλη παράδοση της φιλάνθρωπης διακονίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας, η οποία συνοδεύει ολόκληρη την ιστορική πορεία της, ως έμπρακτη βοήθεια προς τους ενδεείς, ως αλληλεγγύη προς τους «κοπιῶντας καὶ πεφορτισμένους», ως «ἐλεημοσύνη», η οποία δεν ασκείται «ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων πρὸς τὸ θεαθῆναι αὐτοῖς» (Ματθ. 6,1).

Ο Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως

Αθηναγόρας