Συνεργασίες

Συνεργασίες

Κατά τη διάρκεια της πολυετούς δράσης μας έχουμε αναπτύξει συνεργασίες και κοινές δράσεις με έγκριτους εθνικούς, ευρωπαϊκούς αλλά και διεθνείς φορείς και οργανώσεις που μοιράζονται τα ίδια οράματα και αξίες.

Ως Φορέας της Εκκλησίας της Ελλάδος, έχουμε πολύχρονη συνεργασία και εκπροσώπηση στην Διεκκλησιαστική Επιτροπή για τους Μετανάστες στην Ευρώπη (Churches’ Commission for Migrants in Europe/CCME), η οποία είναι μια ομπρέλα εκκλησιαστικών οργανώσεων που παρακολουθεί τις ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές σε θέματα μετανάστευσης, ασύλου, ανιθαγένειας, ρατσισμού και ξενοφοβίας και προβαίνει σε σχετικές προτάσεις πολιτικής προς τους θεσμούς και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλαίσιο της συνηγορίας για την δικαιοσύνη, την αξιοπρέπεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο, ο Φορέας συμμετέχει στο Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας, στο Ελληνικό Δίκτυο Καταπολέμησης της Φτώχειας και στην Εκστρατεία για την πρόσβαση στο άσυλο στην Ελλάδα.

Ταυτόχρονα συνεργαζόμαστε με αντίστοιχες οργανώσεις από Ευρωπαϊκές Εκκλησίες καθώς και με κοινότητες και οργανώσεις προσφύγων και μεταναστών με στόχο την ανταλλαγή απόψεων, την επίτευξη κοινών επιδιώξεων καθώς και τη διαμόρφωση προτάσεων για την αντιμετώπιση αναγκών και δυσκολιών που διαπιστώνονται στα πεδία δράσης μας.

Χρηματοδότες

Ο Φορέας αξιοποιεί την πολύχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία του με το σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων και παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από πόρους ευρωπαϊκών εκκλησιών (όπως η Ευαγγελική Εκκλησία της Ρηνανίας και η Ομοσπονδία Προτεσταντικών Εκκλησιών της Ελβετίας) και εκκλησιαστικών οργανώσεων (όπως η Εκκλησιαστική Επιτροπή για τους Μετανάστες στην Ευρώπη/ CCME, η Diakonie Katastrophenhilfe και παλαιότερα το ProAsyl και η Caritas). Επίσης, λάμβανε ή λαμβάνει χρηματοδοτήσεις από φορείς εθνικούς, όπως το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Τ.Π), το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Κ.Π. Equal, “Ευρωπαϊκό Έτος Ίσων Ευκαιριών για Όλους”), ευρωπαϊκούς (Ευρωπαϊκή Επιτροπής) και διεθνείς.

Από το 2011, ο Φορέας είναι επιχειρησιακός εταίρος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Από το 2018 η Ελβετική Συνομοσπονδία τόσο δια της Κεντρικής Κυβερνήσεως όσο και δια των αρμόδιων υπουργείων χρηματοδοτούν ανελλιπώς σειρά προγραμμάτων νομικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης που υλοποιεί ο Φορέας.

Τον Φεβρουάριο του 2020 υπεγράφη μεταξύ του Φορέα και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης σύμφωνο συνεργασίας στο πλαίσιο της λειτουργίας δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων.

Η Ελληνική Κυβέρνηση δια του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου από τον Μάρτιο του 2020 άρχισε την χρηματοδότηση του προγράμματος “ Δημιουργία και Λειτουργία δομών φιλοξενίας ανηλίκων” στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 1- «ΑΣΥΛΟ»  Εθνικού Στόχου 1 – «Υποδοχή/άσυλο» του Εθνικού Προγράμματος ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ,ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΤΑΜΕ).