Το Κέντρο Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων και Μεταναστών  – Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων συνυπέγραψε μαζί με άλλες οργανώσεις το κείμενο Legal Aid (Individual Legal Representation in Asylum/Refugee Context) for Migrants, Asylum Seekers and Refugees in Greece: Challenges and Barriers.

Το κείμενο είναι διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο:

Δείτε το σχετικό αρχείο