Προγράμματα - Τρέχοντα

Πρόγραμμα ``Legal and psychosocial support``

Η Ελβετική Πρεσβεία μέσω της Ελβετικής Υπηρεσίας Ανάπτυξης και Συνεργασίας SDC, αναγνωρίζοντας τις αυξημένες ανάγκες των αιτούντων άσυλο στη χώρα αφενός αλλά και εκτιμώντας την πολυετή εμπειρία και την καταξιωμένη προσφορά του Φορέα αφετέρου, μεσολάβησε ώστε να επιτευχθεί συμφωνία χρηματοδοτήσεως με στόχο τη συνέχιση παροχής νομικής και ψυχο-κοινωνικής στήριξης σε αιτούντες διεθνούς προστασίας με έμφαση σε ευάλωτες υποθέσεις οικογενειακής επανένωσης στο πλαίσιο του Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ.

Πρόγραμμα «Rebuild our Lives»

Ο Φορέας ανακοινώνει την ανανέωση του προγράμματος “Rebuild our Lives” με χρηματοδότηση από το Bread for the World για τα επόμενα 3 χρόνια (1/1/21 – 31/12/23). Το πρόγραμμα αφορά στην παροχή νομικής και ψυχοκοινωνικής στήριξης σε αιτούντες διεθνούς προστασίας με έμφαση σε εξαιρετικά ευάλωτες περιπτώσεις και ασυνόδευτους ανηλίκους.

Πρόγραμμα ``EUFAST``

Το έργο “EUFAST -Social integration skills for newly arrived migrants and refugees through social stories scenarios enacted using European Cultural heritage sites and near-peer Role Models” (κωδικός 2019-1-EL01-KA204-063043) υλοποιείται στο πλαίσιο του Erasmus+ με τη συμμετοχή 8 φορέων από 5 χώρες της Ευρώπης (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Κύπρος και Γερμανία). Το έργο απευθύνεται σε μετανάστες και πρόσφυγες και έχει ως στόχο την διευκόλυνση της ένταξής τους, την πολιτισμική τους εξοικείωση και την ενεργό συμμετοχή τους στο νέο κοινωνικό τους πλαίσιο μέσω της καλλιέργειας δεξιοτήτων προφορικής επικοινωνίας. Το εκπαιδευτικό υλικό, που θα παρέχεται με τη μορφή παιχνιδιού ρόλων βασισμένο σε social stories scenarios, θα είναι προσβάσιμο με τη χρήση κινητών συσκευών και θα καλύπτει δεξιότητες που κυμαίνονται από τη βασική αλληλεπίδραση με τους ανθρώπους στη γειτονιά, έως την χρήση δημόσιων υπηρεσιών και την αλληλεπίδραση με τους ντόπιους. Η διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος είναι από 1/11/2019 μέχρι τις 28/2/2022.