Προγράμματα

Η «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ – ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ» κυρίως δραστηριοποιείται στη:

  • συνηγορία ενώπιον των Αρχών προς υπεράσπιση και κατοχύρωση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των προσφύγων και αιτούντων άσυλο
  • παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης, συμβουλευτικής, νομικής, κοινωνικής υποστήριξης και συνηγορίας αιτούντων άσυλο και προσφύγων
  • διαχείριση ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών υποθέσεων Ελλήνων παλιννοστούντων
  • μελέτη όψεων του μεταναστευτικού φαινομένου, τη σύνταξη σχετικών εκθέσεων και την εκπόνηση ερευνών και προτάσεων μεταναστευτικής και προσφυγικής πολιτικής προς τις Ελληνικές και Κοινοτικές αρχές, προκειμένου να βελτιωθεί το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο
  • πραγματοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης πάνω σε θέματα μετανάστευσης μέσω της παραγωγής ειδικών εντύπων και της διοργάνωσης ημερίδων και εκδηλώσεων.